From Profit to Purpose: Hype or Hope

Ask yourself; do you ever wonder why one business is more attractive than another, even though they both sell a similar product on a similar market? Or why the most promising graduates choose company A over company B, despite both companies offering a good job with great colleagues and working conditions?

Being part of something great

It’s often no longer about having the highest salary, the most holidays or the best company car. Of course, a group who find these values important is still there, and they always will be. But what strikes me is that nowadays, the most promising, and often most inspiring and innovative young people think very differently. They want to be part of something greater. They want to contribute to something significant, to the greater scheme of things. They want to identify with an organisation that wants to make a difference. And that doesn’t only apply to the younger generation.

Hard work creates a goal that extends far beyond money and good working conditions. A company’s mission, vision and purpose are no longer just a paragraph in a quality manual, but are genuine and heartfelt. Employees as well as customers, suppliers and other business partners want to be able to identify with the organisation they work for, or collaborate with. They want to feel a connection

Purpose-economy: hype or hope?

Terms like purpose-economypurpose-driven organisations and “from profit to purpose “ are well known rallying cries from the industry on this topic. Millions of people have been inspired by the golden circle of Simon Sinek, and the “Ego to Eco” essay by Otto Sharmer has spoken for thousands of decision-makers worldwide. And not only in the domain of environmental organisations. It’s even in businesses in the education, health care and, increasingly, financial world.

Is this hype? A temporary and transient outpouring, arising out of luxury? Or does it actually provide hope? The hope that all the knowledge and experience we’ve gained over the years, along with the technological innovation we’ve developed can be deployed with a horizon that extends beyond the next AGM. I think it will. We have arrived at a tipping point. “They are no single changes anymore, but an entire transition”; says Jan Rotmans. And the next generation feel that’s a great idea too.

Want to learn more, and find the true purpose of your organisation? Come on an Expedition. (www.expeditionraw.com)

Chris van den Akker

 

NL

Vraag jij je ook wel eens af waarom dat ene bedrijf meer aantrekkingskracht heeft dan het andere, ook al verkopen ze allebei een vergelijkbaar product in een vergelijkbare markt? Of waarom die veelbelovende afgestudeerde kiest voor bedrijf A boven bedrijf B, terwijl beide bedrijven toch dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden met een fijne werkplek met leuke collega’s?

Onderdeel uitmaken van iets groots

Het gaat vaak niet meer om het hoogste salaris, de meeste vakantiedagen of de grootste leaseauto. Natuurlijk, er is nog steeds een groep die deze voorwaarden belangrijk vindt en die zal er ook altijd blijven. Maar wat mij opvalt is dat de veelbelovende, en vaak ook meest inspirerende en innovatieve, jonge mensen heel anders denken. Zij willen onderdeel uitmaken van iets groots. Ze willen een bijdrage leveren aan iets belangrijks, aan het grotere geheel. Zij willen zich kunnen identificeren met een organisatie die het verschil wil maken. En dat geldt overigens niet alleen voor de nieuwe generatie.

Het harde werken krijgt een doel dat verder gaat dan geld verdienen en goede arbeidsvoorwaarden. De missie, visie en de purpose van de organisatie is niet langer meer een paragraaf in het kwaliteitshandboek maar moet echt gevoeld en doorvoeld worden. Medewerkers maar ook klanten, leveranciers en andere business partners willen zich kunnen identificeren met de organisatie waar ze in, voor of samen mee werken. Ze willen een connectie voelen.

Purpose-economy: hype or hope ? 

Termen als purpose-economy en purpose-driven organisaties zingen door het bedrijfsleven en “from profit to purpose” is een gevleugelde uitspraak aan het worden. Miljoenen mensen zijn geïnspireerd geraakt door de “golden circle” van Simon Sinek en de “van Ego naar Eco” uitleg van Otto Sharmer spreekt wereldwijd duizenden beslissingmakers aan. En niet alleen in de wereld van milieuorganisaties. Juist ook in het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en in toenemende mate ook de financiële wereld.

Is dit een hype? Een tijdelijke en voorbijgaande stroming, ontstaan uit luxe? Of geeft het juist hoop? De hoop dat we alle kennis en ervaring die we in al die jaren hebben opgedaan en de technische innovatie die is ontwikkeld, nu gaan inzetten met een horizon die verder reikt dan de volgende aandeelhoudersvergadering. Ik denk het laatste. We zijn op een kantelpunt aangekomen. “Het zijn geen losse veranderingen meer maar het is een transitie”; zegt Jan Rotmans hierover. En dit wordt haarfijn aangevoeld door de nieuwe generatie.

Meer weten en op zoek gaan naar de ware purpose van jouw organisatie? Ga mee op expeditie. (www.expeditionraw.com)

Chris van den Akker